ลีน่า

ลีน่า

Anemone-Special-ลีน่า-จีน่า-2554-05-20-1-4

มาลีฮวนน่า - ชบา
มาลีฮวนน่า - ชบา
เป็นเพลงของมาลีฮวนน่าอยู่ในอัลบัมที่มีชื่อว่า"เปรือย " ชอบมากครับเพลงนี้หาใน Youtube หลายรอบและไม่มีคนลงไว้สักทีเลยลงมันเองสะเลย.

มาลีฮวนน่า - เรือรักกระดาษ [KR]
มาลีฮวนน่า - เรือรักกระดาษ [KR]
เรือรักกระดาษ คลื่นสาดในธารมายา โลกีย์บังดา บังใจอ่อนไหว ไหวเอน นาวาสุขสม ไม่นานก็ล่มสลาย อยากจูบรูปกายไขว่คว้าได้เพียงรูปเงา * ห่างกันแปรผันบอกรักคนอื่น ข้า...

แสดงความคิดเห็นกับเรื่อง Anemone-Special-ลีน่า-จีน่า-2554-05-20-1-4

ลีน่า

มาลีฮวนน่า - ชบา แชร์เรื่องมาลีฮวนน่า - ชบา
มาลีฮวนน่า - ชบา
เป็นเพลงของมาลีฮวนน่าอยู่ในอัลบัมที่มีชื่อว่า"เปรือย " ชอบมากครับเพลงนี้หาใน Youtube หลายรอบและไม่มีคนลงไว้สักทีเลยลงมันเองสะเลย.

มาลีฮวนน่า - เรือรักกระดาษ [KR] แชร์เรื่องมาลีฮวนน่า - เรือรักกระดาษ [KR]
มาลีฮวนน่า - เรือรักกระดาษ [KR]
เรือรักกระดาษ คลื่นสาดในธารมายา โลกีย์บังดา บังใจอ่อนไหว ไหวเอน นาวาสุขสม ไม่นานก็ล่มสลาย อยากจูบรูปกายไขว่คว้าได้เพียงรูปเงา * ห่างกันแปรผันบอกรักคนอื่น ข้า...

Anemone-Special-ลีน่า-จีน่า-2554-05-20-1-4 All rights reserved. Powered by Anemone-Special-ลีน่า-จีน่า-2554-05-20-1-4 call: +662-123-4555 - บอท Google (66.249.68.114) มา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 21.12 น.rss rss