เพลงคุณธรรม

เพลงคุณธรรมตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ
โจทย์การเรียนรู้ข้อหนึ่งที่ท้าทาย เยาวชนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมในค่าย โครงงานคุณธรรม คือ การแต่งเพลง เกี่ยวกับความดี การเรียนรู้ครั้งนั้นได้ จุดประกายให้เด็...

แสดงความคิดเห็นกับเรื่อง

เพลงคุณธรรมตะติยัมปิ แชร์เรื่องตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ
โจทย์การเรียนรู้ข้อหนึ่งที่ท้าทาย เยาวชนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมในค่าย โครงงานคุณธรรม คือ การแต่งเพลง เกี่ยวกับความดี การเรียนรู้ครั้งนั้นได้ จุดประกายให้เด็...

กราบพระรัตนตรัย.DAT แชร์เรื่องกราบพระรัตนตรัย.DAT
กราบพระรัตนตรัย.DAT
การกราบพระต้องประกอบด้วยองค์ ๕ เชิญเชิญมากราบพระกัน เพื่อกาย วาจา และจิตที่เบิกบาน.


คลื่นเด็กคิด แชร์เรื่องคลื่นเด็กคิด
คลื่นเด็กคิด
สถานีวิทยุชุมชนหาดใหญ่ FM. ๑๐๑ MHz. จัด โครงการห้องปัญญา ทางอากาศ เปิดรับเยาวชนที่สนใจมา ฝึกฝนเป็นนักจัดรายการวิทยุ หลังจาก อบรมแล้ว เยาวชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวเป...เพลงนั้งสมาธิ แชร์เรื่องเพลงนั้งสมาธิ
เพลงนั้งสมาธิ
ทำวัตรเย็นสันจร ตามบ้านต่างๆ.


Towards A New Race Of Mankind แชร์เรื่องTowards A New Race Of Mankind
Towards A New Race Of Mankind
Santitham Kindergarten Kids On Stage'56: Wake up and Fly in the Season of Joy! A lot of Santitham kids enjoy learning language skills through singing, dancin...

For the way of dream แชร์เรื่องFor the way of dream
For the way of dream
เพลงค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย3 น้องๆใช้เวลาแต่งเพลงนี้ในค่ายภายใน1คืน "แรงใจกลางเปลวเพลิง"


เพลงคุณธรรม All rights reserved. Powered by เพลงคุณธรรม call: +662-123-4555 - บอท Google (66.249.68.114) มา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 21.12 น.rss rss