คำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

การอธิษฐานวิงวอน-1-5

คำอธิษฐานที่ทรงโปรดฟัง
คำอธิษฐานที่ทรงโปรดฟัง
วิดิโอคำเทศนาคริสตจักรอบันดันท์ไลฟ์ เรื่อง "คำอธิษฐานที่ทรงโปรดฟัง" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๑๓ คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงโปรดฟังคือคำอธิษฐานที่เราได้รับค...

อุปสรรคต่อการทรงฟังคำอธิษฐาน
อุปสรรคต่อการทรงฟังคำอธิษฐาน
วิดิโอคำเทศนาคริสตจักรอบันดันท์ไลฟ์ เรื่อง "อุปสรรคต่อการทรงฟังคำอธิษฐาน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๐๑๓ คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงโปรดฟังคือคำอธิษฐานที่คุณไ...

แสดงความคิดเห็นกับเรื่อง การอธิษฐานวิงวอน-1-5

คำอธิษฐาน

คำอธิษฐานที่ทรงโปรดฟัง แชร์เรื่องคำอธิษฐานที่ทรงโปรดฟัง
คำอธิษฐานที่ทรงโปรดฟัง
วิดิโอคำเทศนาคริสตจักรอบันดันท์ไลฟ์ เรื่อง "คำอธิษฐานที่ทรงโปรดฟัง" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๑๓ คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงโปรดฟังคือคำอธิษฐานที่เราได้รับค...

อุปสรรคต่อการทรงฟังคำอธิษฐาน แชร์เรื่องอุปสรรคต่อการทรงฟังคำอธิษฐาน
อุปสรรคต่อการทรงฟังคำอธิษฐาน
วิดิโอคำเทศนาคริสตจักรอบันดันท์ไลฟ์ เรื่อง "อุปสรรคต่อการทรงฟังคำอธิษฐาน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๐๑๓ คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงโปรดฟังคือคำอธิษฐานที่คุณไ...

การอธิษฐานวิงวอน-1-5 All rights reserved. Powered by การอธิษฐานวิงวอน-1-5 call: +662-123-4555 - บอท Google (66.249.68.114) มา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 21.12 น.rss rss