คำศัพท์

คำศัพท์


Discuss by Nawakhun #30 : คำทับศัพท์
Discuss by Nawakhun #30 : คำทับศัพท์
ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นประมาณ 300 ชุด เกี่ยวกับการเขียนคำยื...

ศัพท์ 1,000 คำ จีน-ไทย
ศัพท์ 1,000 คำ จีน-ไทย
ศัพท์ 1000 คำ จีน-ไทย รายละเอียด http://tinyurl.com/8gskh2u รวบรวมคำศัพท์ พื้นฐานภาษาจีนที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ เอาไว้มากถึง 1000 คำ พร้อมภาพ ประกอบสีสันสดใส.

แสดงความคิดเห็นกับเรื่อง

คำศัพท์


Discuss by Nawakhun #30 : คำทับศัพท์ แชร์เรื่องDiscuss by Nawakhun #30 : คำทับศัพท์
Discuss by Nawakhun #30 : คำทับศัพท์
ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นประมาณ 300 ชุด เกี่ยวกับการเขียนคำยื...

ศัพท์ 1,000 คำ จีน-ไทย แชร์เรื่องศัพท์ 1,000 คำ จีน-ไทย
ศัพท์ 1,000 คำ จีน-ไทย
ศัพท์ 1000 คำ จีน-ไทย รายละเอียด http://tinyurl.com/8gskh2u รวบรวมคำศัพท์ พื้นฐานภาษาจีนที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ เอาไว้มากถึง 1000 คำ พร้อมภาพ ประกอบสีสันสดใส.

คำศัพท์ All rights reserved. Powered by คำศัพท์ call: +662-123-4555 - บอท Google (66.249.68.114) มา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 21.12 น.rss rss