กฤติยา

กฤติยา

สวยตามสั่ง-17-1-55-กฤติยา_part2flv

ตอนที่ 6/2: เสียงนำสมาธิ แบบยาว
ตอนที่ 6/2: เสียงนำสมาธิ แบบยาว
เสียงนำสมาธิ อย่างสั้น 37 นาที (มีกำหนดฐาน) โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย เพื่อความเข้าใจแนวทางในการฝึกฝนอย่างถูกต้องและครบถ้วน การควรศึกษาเนื้อหาที่อาจารย์สอนใน...

ตอนที่ 5: การฝึกสติและสมาธิ
ตอนที่ 5: การฝึกสติและสมาธิ
ตอนที่ 5: การฝึกสติและสมาธิ เรียนรู้แนวทางการฝึกสติและสมาธิที่ถูกต้อง ง่าย และเห็นผลชัดเจน เหมาะกับวิถึชีวิตของคนรุ่นใหม่ เป็นเทคนิคที่อาจารย์กฤติยาคิดค้นขึ้...

สมาธิกำหนดฐาน แบบง่าย 15 นาที สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ฝึกใหม่ เด็กสมาธิสั้น
สมาธิกำหนดฐาน แบบง่าย 15 นาที สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ฝึกใหม่ เด็กสมาธิสั้น
การฝึกสมาธิกำหนดฐาน เป็นการฝึกเพื่อปรับสมดุลทั้งสำนึกรู้และปราณ ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นตัวตนแท้จริงของเรา เป็นจิตของเรา.... วิธีการฝึกในวิดีโอชุดนี้ เป็นการฝึกพื...

แสดงความคิดเห็นกับเรื่อง สวยตามสั่ง-17-1-55-กฤติยา_part2flv

กฤติยา

ตอนที่ 6/2: เสียงนำสมาธิ แบบยาว แชร์เรื่องตอนที่ 6/2: เสียงนำสมาธิ แบบยาว
ตอนที่ 6/2: เสียงนำสมาธิ แบบยาว
เสียงนำสมาธิ อย่างสั้น 37 นาที (มีกำหนดฐาน) โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย เพื่อความเข้าใจแนวทางในการฝึกฝนอย่างถูกต้องและครบถ้วน การควรศึกษาเนื้อหาที่อาจารย์สอนใน...

ตอนที่ 5: การฝึกสติและสมาธิ แชร์เรื่องตอนที่ 5: การฝึกสติและสมาธิ
ตอนที่ 5: การฝึกสติและสมาธิ
ตอนที่ 5: การฝึกสติและสมาธิ เรียนรู้แนวทางการฝึกสติและสมาธิที่ถูกต้อง ง่าย และเห็นผลชัดเจน เหมาะกับวิถึชีวิตของคนรุ่นใหม่ เป็นเทคนิคที่อาจารย์กฤติยาคิดค้นขึ้...

สมาธิกำหนดฐาน แบบง่าย 15 นาที สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ฝึกใหม่ เด็กสมาธิสั้น แชร์เรื่องสมาธิกำหนดฐาน แบบง่าย 15 นาที สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ฝึกใหม่ เด็กสมาธิสั้น
สมาธิกำหนดฐาน แบบง่าย 15 นาที สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ฝึกใหม่ เด็กสมาธิสั้น
การฝึกสมาธิกำหนดฐาน เป็นการฝึกเพื่อปรับสมดุลทั้งสำนึกรู้และปราณ ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นตัวตนแท้จริงของเรา เป็นจิตของเรา.... วิธีการฝึกในวิดีโอชุดนี้ เป็นการฝึกพื...

ตอนที่ 6/1: เสียงนำสมาธิ แบบสั้น แชร์เรื่องตอนที่ 6/1: เสียงนำสมาธิ แบบสั้น
ตอนที่ 6/1: เสียงนำสมาธิ แบบสั้น
เสียงนำสมาธิ อย่างสั้น 22 นาที (ไม่มีกำหนดฐาน) โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย เพื่อความเข้าใจแนวทางในการฝึกฝนอย่างถูกต้องและครบถ้วน การควรศึกษาเนื้อหาที่อาจารย์สอ...

อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 2 แชร์เรื่องอบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 2
อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 2
หลักสูตรอบรมสติสร้างปาฏิหาริย์ระดับ "พื้นฐานปัญญา" 6 สัปดาห์ โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย สัปดาห์ที่ 2 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555.

ตอนที่ 3: ลักษณะ&การทำงานของจิต แชร์เรื่องตอนที่ 3: ลักษณะ&การทำงานของจิต
ตอนที่ 3: ลักษณะ&การทำงานของจิต
ตอนที่ 3: ลักษณะและการทำงานของจิต ตัวตนที่แท้จริงของเราคือจิต มาเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของจิต องค์ประกอบและการทำงานของจิต รวมถึงความสำคัญของปราณ เพื่อใช้จิ...

อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 4 แชร์เรื่องอบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 4
อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 4
หลักสูตรอบรมสติสร้างปาฏิหาริย์ระดับ "พื้นฐานปัญญา" 6 สัปดาห์ โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย สัปดาห์ที่ 4 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555.

อบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 แชร์เรื่องอบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 1
อบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 1
อบรมหลักสูตรสติสร้างปาฏิหาริย์ "มนุษย์โหมดจิต" 6 สัปดาห์ รุ่น 2 โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย สัปดาห์ที่ 1 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ค 2556 สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษ...

อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 6 แชร์เรื่องอบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 6
อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 6
หลักสูตรอบรมสติสร้างปาฏิหาริย์ระดับ "พื้นฐานปัญญา" 6 สัปดาห์ โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย สัปดาห์ที่ 6 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555.

อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 3 แชร์เรื่องอบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 3
อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 3
หลักสูตรอบรมสติสร้างปาฏิหาริย์ระดับ "พื้นฐานปัญญา" 6 สัปดาห์ โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย สัปดาห์ที่ 3 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555.

ตอนที่ 1: ชีวิตโหมดจิต แชร์เรื่องตอนที่ 1: ชีวิตโหมดจิต
ตอนที่ 1: ชีวิตโหมดจิต
ตอนที่ 1: ชีวิตโหมดจิต ชีวิตโหมดจิตคือ วิถีชีวิตที่ดีสุด ที่มนุษย์ทุกคนเป็นได้ และนี่คือเรื่องราวชีวิตจริงของผู้เลือกดำเนินชีวิตด้วยจิต ฝึกสติและสมาธิอย่างถู...

อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 5 แชร์เรื่องอบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 5
อบรมสติพื้นฐานปัญญาสัปดาห์ที่ 5
หลักสูตรอบรมสติสร้างปาฏิหาริย์ระดับ "พื้นฐานปัญญา" 6 สัปดาห์ โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย สัปดาห์ที่ 5 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555.

ตอนที่ 2: กฏธรรมชาติ แชร์เรื่องตอนที่ 2: กฏธรรมชาติ
ตอนที่ 2: กฏธรรมชาติ
ตอนที่ 2: กฏธรรมชาติ มาเรียนรู้กันค่ะ ว่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไร ทำไมเราถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ การเข้าใจกลไกชีวิต หรือกลไกธรรมชาติ ทำให้เรารู้จักชีวิตที่แท้จริงข...

ตอนที่ 4: ต้นแบบมนุษย์โหมดจิต แชร์เรื่องตอนที่ 4: ต้นแบบมนุษย์โหมดจิต
ตอนที่ 4: ต้นแบบมนุษย์โหมดจิต
ตอนที่ 4: ต้นแบบมนุษย์โหมดจิต เรียนรู้คุณสมบัติและความสามารถของมนุษย์ ซึ่งเราเคยมีเมื่อเรายังเด็ก แต่ค่อยๆถูกบั่นทอนจากหลายปัจจัย ทำให้พวกเราทรุดโทรม และเสื่...

อบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 แชร์เรื่องอบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2
อบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2
อบรมหลักสูตรสติสร้างปาฏิหาริย์ "มนุษย์โหมดจิต" 6 สัปดาห์ รุ่น 2 โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย สัปดาห์ที่ 2 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พ.ค 2556 สำหรับผู้สนใจสามารถศึก...

อบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 แชร์เรื่องอบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3
อบรมมนุษย์โหมดจิต 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3
อบรมหลักสูตรสติสร้างปาฏิหาริย์ "มนุษย์โหมดจิต" 6 สัปดาห์ รุ่น 2 โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย สัปดาห์ที่ 3 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 18 พ.ค 2556 สำหรับผู้สนใจสามารถศึก...

Trailer สติสร้างปาฏิหาริย์ แชร์เรื่องTrailer สติสร้างปาฏิหาริย์
Trailer สติสร้างปาฏิหาริย์
'สติสร้างปาฏิหาริย์' ผลงานของ กฤติยา อัศวเรืองชัย ผู้อำนวยการศูนย์สมาธิกรุงเทพฯ (Bangkok Meditation Center) วิทยากร และเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพ เป...

สำนึกรู้ สำนึกอัจฉริยะของมนุษย์ ...... โดย อาจารย์กฤติยา อัศวเรืองชัย แชร์เรื่องสำนึกรู้  สำนึกอัจฉริยะของมนุษย์ ...... โดย อาจารย์กฤติยา อัศวเรืองชัย
สำนึกรู้  สำนึกอัจฉริยะของมนุษย์ ...... โดย อาจารย์กฤติยา อัศวเรืองชัย
สำนึกรู้ หรือ Conscious เป็นกระแสชีวิตซึ่งปราณหรือจิตของเรา สร้างขึ้นมาเพื่อรับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านสัมผัสทั้ง 5 และสำนึกรู้ส่วนนี้เช่นกัน ที่มนุษย์ใช้ในก...


ทำความเข้าใจก่อนฝึก 6 สัปดาห์ edited แชร์เรื่องทำความเข้าใจก่อนฝึก 6 สัปดาห์ edited
ทำความเข้าใจก่อนฝึก 6 สัปดาห์ edited
ตัวอย่างการอบรมหลักสูตรสติสร้างปาฏิหาริย์พื้นฐานปัญญา 6 สัปดาห์.

สวยตามสั่ง-17-1-55-กฤติยา_part2flv All rights reserved. Powered by สวยตามสั่ง-17-1-55-กฤติยา_part2flv call: +662-123-4555 - บอท Google (66.249.68.114) มา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 21.12 น.rss rss